Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klubs Reglement

1.   I træningslokalet skal der altid herske ro og orden.Træninglederen er øverste myndighed i trænings tiden. Materialet skal efterendt afbenyttelse bringes på plads.

2.   Medlemmerne skal udvise enholdning der er klubben værdig. Al tobaks – rygning i træningslokalet erforbudt.

3.   Træningsdragten er en judo-gi med bælte i farve svarende til gradueringen. Træningen i dojoen foregårbarfodet.

4.   Negle på hænder og fødderskal være korte, og såvel hænder som fødder skal være rene, men i øvrigt børenhver judoka udvise største renlighed.

5.   Ure, ringe og lign. Må ikkebæres under træningen eller turnering af de deltagende parter.

6.   Kritik eller diskussion medinstruktøren henlægges til træningen er slut.

7.   Intet aktivt medlem må sommedlem af en anden klub deltage i de af klubben optagne konkurrencer udenklubbens tilladelse.

8.   Anmeldelse til åbnekonkurrencer skal ske igennem træningsudvalgets medlemmer.

9.   Instruktøren ellerassistenten har personligt det fulde ansvar overfor klubben og Dansk Judo ogJu-jitsu Union for medlemmerne uddannelse.

10.   Træningslederne kan til enhver tid idømme et medlem karantæne, nårdenne overskrider ordens- og disciplinreglementet. I gentagne tilfældebortvises et sådant medlem af klubben.

 

 

Nærværendelove – vedtaget på ordinær generalforsamling 2009 og erstatter alle tidligerelove.

 
  Hvidovre Judo & Jiu-jitsu Klub - Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1, hal 3. - 2650 Hvidovre - Tlf: 22 24 54 10 en løsning fra Klubmodul